Jaarrekening 2016

In 2016 is de omzet van Interbuild van € 269,4 mio verder gestegen naar € 287,6 mio. Er werd een winst voor belastingen gerealiseerd van € 0,2 mio.

De nasleep van enkele grote projecten, waaronder het NAVO project, waar Interbuild met 50% het grootste aandeel heeft binnen de THV BAM Alliance en het project Havenhuis, hebben ook in 2016 hun effect gehad op het resultaat.

De totale activa op 31.12.2016 bedragen € 138,5 mio waarvan 98% vlottende en 2% vaste activa.

Het balanstotaal bestaat voor 35,1% uit geldbeleggingen en liquide middelen.

Interbuild heeft geen financiële schulden en het vreemd vermogen heeft dan ook alleen betrekking op de courante handelsac- tiviteit.

Met een liquiditeitsratio voor 2016 die, zoals in 2015 en 2014 stabiel blijft op 1,1 en een bedrijfskapitaal van € 12,2 mio, blijft de liquiditeitspositie zeer goed.

Het eigen vermogen bedraagt 10,9% van het balanstotaal.

Door de acquisitie van een aantal nieuwe projecten met mooie vooruitzichten blijft de financiële structuur gezond en is het boekjaar 2017 gestart met een goedgevulde orderportefeuille van € 390,5 mio.