Jaarrekening 2017

In 2017 heeft Interbuild een omzet gerealiseerd van € 214,1 mio met een winst voor belastingen van € 0,6 mio.

De belangrijkste projecten die in 2017 een bijdrage aan de omzet hebben geleverd zijn Nieuw Zuid Cocoon & Domitys, Leopold, Scheldekop, Nieuw Zuid Scheldekaai & Zuiderflank, Turnova, Kievit IIB, NATO en ZNA Cadix.

De totale activa op 31.12.2017 bedragen € 133,5 mio waarvan 98% vlottende en 2% vaste activa.

Het balanstotaal bestaat voor 26,5% uit geldbeleggingen en liquide middelen.

Interbuild heeft geen financiële schulden en het vreemd vermogen heeft dan ook alleen betrekking op de courante handelsactiviteit.

Met een liquiditeitsratio voor 2017 die, zoals in 2016 en 2015, stabiel blijft op 1,1 en een bedrijfskapitaal van € 12,2 mio, blijft de liquiditeitspositie zeer goed.

Het eigen vermogen bedraagt 11,4% van het balanstotaal.

Door de acquisitie van een aantal nieuwe projecten met mooie vooruitzichten blijft de financiële structuur gezond en is het boekjaar 2018 gestart met een goedgevulde orderportefeuille van € 367,2 mio.