Jaarrekening 2015

In 2015 is de omzet van Interbuild van € 262,1 mio verder gestegen naar € 269,4 mio. Er werd een winst voor belastingen gerealiseerd van € 0,1 mio.

De nasleep van enkele grote projecten, waaronder het NAVO project, waar Interbuild met 50% het grootste aandeel heeft binnen de THV BAM Alliance, het project Résidence Palace met haar complex en lang beslissingsproces, hebben ook in 2015 hun effect gehad op het resultaat.

De totale activa op 31.12.2015 bedraagt € 112,8 mio waarvan 97,8% vlottende en 2,2% vaste activa.

Het balanstotaal bestaat voor 41,8% uit geldbeleggingen en liquide middelen. Interbuild heeft geen financiële schulden en het vreemd vermogen heeft dan ook alleen betrekking op de courante handelsactiviteit.

Met een liquiditeitsratio voor 2015 die, zoals in 2014 en 2013 stabiel blijft op 1,1 en een bedrijfskapitaal van € 12,4 mio, blijft de liquiditeitspositie zeer goed.

Het eigen vermogen bedraagt 13,0% van het balanstotaal.

Door de acquisitie van een aantal nieuwe projecten met mooie vooruitzichten blijft de financiële structuur gezond en is het boekjaar 2016 gestart met een goedgevulde orderportefeuille van € 495 mio (inclusief BAM fm).