Terug

LAK VMM

LAK VMM

Het project LAK VMM (LAbo’s en Kantoren voor de Vlaamse MilieuMaatschappij) omvatte de bouw van laboratoria en kantoren voor de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het nieuwe gebouw werd overeenkomstig de nieuwste standaardnormen in kantoorbouw opgevat met een basis rastermaat van 1,35 m x 1,35 m, dewelke een zeer grote flexibiliteit toelaat. De dragende structuur bestaat uit twee stijve kernen en een rondgelegen skeletstructuur en het geheel werd op palen gefundeerd. Elke typeverdieping bestaat uit een combinatie van laboratoria en kantoren, met daartussen de gemeenschappelijke faciliteiten. Dit garandeert voor de eindgebruiker een efficiënte werking.

Voor wat betreft het duurzaam energiegebruik werd gestreefd naar een maximaal energiezuinig ontwerp. Dit impliceerde dat de dakvlakken en de buitenschil van het gebouw voldoende geïsoleerd werden,  koudebruggen vermeden werden,  zones onderling geïsoleerd werden met met verschillend binnenklimaat, voorzien werd in thermisch onderbroken buitenschrijnwerk met superisolerend en zonnewerend glas en extra aandacht besteed werd aan de luchtdichtheid van het gebouw. Voorgaande duurzaamheidsmaatregelen resulteerden in  een globaal K-peil van K 31 en een globaal E-peil van E 78. Naast een ‘duurzaamheidsbonus’ zorgen deze maatregelen nu ook voor een lagere exploitatiekost. Tot slot werden er nog een reeks andere energiebesparende maatregelen genomen, zoals daglichtsturing, nachtventilatie. Ook wordt er maximaal gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen (boorgatenenergieopslag en zonne-energie).

 • Type
  Nieuwbouw kantoren en labo's
 • Ligging
  Site “The Loop” Veld 5 Oost - 9051 Sint-Denijs-Westrem
 • Architect
  ARCH EN TECO Architecture and Planning cvba
 • Project manager
  ELD Partnership cvba
 • Promotor
  BANIMMO nv
 • Studiebureau Stabiliteit
  Arch & Teco Engineering – B.CEC nv
 • Studiebureau Technieken
  Arch & Teco Engineering – TEE nv
 • Controlebureau
  Seco cv
 • Veiligheidscoördinatie
  Arch & Teco Engineering – Advipex bvba
 • Oppervlakte bovengronds
  9.447 m²
 • Aanvang der werken
  december 2010
 • Einde der werken
  januari 2012
 • Uitvoeringstermijn
  13 maanden