Structuur

Raad van Bestuur

Voorzitter ir. Marc Peeters
Gedelegeerd Bestuurder ir. Mark Beyst MRE
Bestuurders Walter Masure
Taco Muntinga

Directie

Gedelegeerd Bestuurder – Voorzitter Directiecomité ir. Mark Beyst MRE
Bestuurder – Juridisch Directeur Walter Masure
Operationeel Directeur ir. Bart Herroelen
Directeurs Uitvoering ing. Peter Malfait
ing. Jo Verstraelen
Commercieel Directeur René Vanderhaegen René Vanderhaegen
Directeur Studiedienst ir. arch. Sigrid Ardoullie ir. arch. Sigrid Ardoullie

BAM Belgium Companies