Terug

Groenplaats: Hilton en Shopping center

Groenplaats: Hilton en Shopping center

Met dit project werd een totaalcomplex gerealiseerd bestaande uit een Hilton-hotel en shopping center. Het Hilton-hotel telt 211 suites en elf vergaderzalen van verschillende omvang. De imposante ball room met een capaciteit van 1000 personen beslaat bijna een volledige verdieping. Het shopping center telt 2 verdiepingen en heeft in totaal een oppervlakte van 20.000 m².
De werkzaamheden werden verricht in drie opeenvolgende maar sterk in elkaar verweven fasen die gelijktijdig in de zone van het hotel en van het shopping center verliepen.

 • Type
  Renovatie en inrichting tot een hotelcomplex en winkelcentrum in de voormalige Grand Bazar
 • Ligging
  Groenplaats - 2000 Antwerpen
 • Bouwheer
  Groenplaats NV
 • Architect
  Van denabeele - De Boeck
 • Studieteam
  Arcade
 • Studiebureau Stabiliteit
  Arcade nv
 • Studiebureau Technieken
  Steyaert - De Coster
 • Controlebureau
  Fuyen
 • Aanvang der werken
  1992
 • Einde der werken
  1993
 • Uitvoeringstermijn
  13 maanden