Terug

Poort van Beveren

Poort van Beveren

De nieuwe gevangenis “Poort van Beveren” staat naast de E17. Ze biedt plaats aan 312 mannelijke gedetineerden. Het totaalcomplex bestaat uit  vier delen: het inkomgebouw, het dienstengebouw, het cellencomplex en het logistiek/werkgebouw. De verschillende functionele zones werden gestructureerd en gescheiden door volwaardige buitenruimtes, en gelinkt via transitiegebouwen. Ook de aanleg van een parking buiten de perimetermuur, de groenaanleg en de bouw van de beveiligde wandelingen behoren tot het project. Er werd uitgebreid aandacht besteed aan voorzieningen voor andersvaliden.
Dit alles werd door de BAM PPP België onder de vorm van een PPS uitgewerkt, waar Interbuild in stond voor de bouw en BAM fm voor het onderhoud.

Het dienstengebouw omvat de kantoren van de administratie, het sportcomplex, het bezoekcomplex, het onthaalcomplex voor gedetineerden, het nationaal transfertcomplex en het zittingszalencomplex. In het dienstengebouw zijn ook enkele cellen voorzien voor een specifieke doelgroep gedetineerden.
Het cellencomplex bestaat uit vier vleugels met een gedifferentieerd regime die  gelegen zijn rond een centrale toezichtskern die op de vier vleugels uitkijkt. Zo werd ook de leesbaarheid en transparantie verhoogd door te werken met een panopticum met open galerijen. Door het opentrekken van de bouwlagen wordt eveneens de passieve veiligheid verbeterd. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan van een nieuwe vorm van gevangenis. Het betreft een vernieuwd kruismodel, waarbij de kern en vleugels geoptimaliseerd werden en aangepast zijn aan een veranderende visie op detentie. Door de vervorming van de vleugels zelf, ontstaan galerijruimtes die via hoge ramen het licht zeer diep laten binnenvallen in de atria die centrale ruimten per vleugel creëren.
Er zijn cellen voor één of twee personen die zijn uitgerust met sanitaire voorzieningen. Elke vleugel bestaat uit drie secties. Het medisch centrum ligt eveneens in dit cellulaire gedeelte. Twee gesloten wandelingen zijn voorzien van beplanting en beveiliging tegen helikopterontsnappingen.

De ambitie werd nagestreefd om een zo energiezuinig mogelijk gebouw neer te zetten, met ook de nadruk op duurzaamheid (gebruiksduurzaamheid, energetische en ecologische duurzaamheid, en ook sociale duurzaamheid) en een energieneutraliteit dat het comfort van de gebruikers garandeert. Met een E-peil van E 60 en een K-peil van K 30 werd zo een gevangenis ontwikkeld als voorbeeldgebouw van optimale energieprestatie.

Dochteronderneming BAM fm staat in voor het volledige beheer en onderhoud, uitgezonderd de bewaking van de gedetineerden.

 • Type
  Nieuwbouw gevangenis met 312 cellen
 • Ligging
  Biestraat – 9120 Beveren
 • Bouwheer
  Regie der Gebouwen – Projectgroep Gevangenissen
 • Opdrachtgever
  Regie der Gebouwen – Projectgroep Gevangenissen voor FOD Justitie
 • Architect
  Jaspers – Eyers Architects bvba - Stéphane Beel Architecten bvba - archivolt architecten bv
 • Promotor
  BAM PPP België
 • Studiebureau Stabiliteit
  VK Engineering Building Services/Civil & Structural nv
 • Studiebureau Technieken
  VK Engineering Building Services/Civil & Structural nv
 • Studiebureau Akoestiek
  Venac bvba
 • Controlebureau
  Seco cv
 • Veiligheidscoördinatie
  Seco cv
 • E-peil
  E 60
 • K-peil
  K 30
 • Oppervlakte bovengronds
  95.000 m²
 • Aanvang der werken
  april 2012
 • Einde der werken
  januari 2014
 • Uitvoeringstermijn
  22 maanden