Terug

BUILDING SKYLINES SAFELY

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat veiligheid belangrijk is. Waarom tolereren we dan nog onveilige situaties? Waarom staan we dan nog toe dat een collega een activiteit op een onveilige manier uitvoert? Waarom wachten we dan nog totdat iemand anders aantoont dat het ook anders kan?
Laten we zelf het initiatief nemen om onze werkplaats steeds veilig te houden, zowel voor onszelf als voor onze collega’s. Laten we zelf de juiste stappen ondernemen om onveilig gedrag en onveilige situaties voor eens en voor altijd uit te sluiten.

BUILDING SKYLINES SAFELY staat voor deze nieuwe manier van veilig werken binnen Interbuild.

Wat willen we met BUILDING SKYLINES SAFELY bereiken?

Interbuild is fier op haar werk en op haar mensen en wil daarom veilige werkplaatsen creëren. Iedereen moet altijd heelhuids naar huis kunnen terugkeren!

Met BUILDING SKYLINES SAFELY willen we bereiken dat we alle risico’s op voorhand bestuderen, om dan veilig aan het werk te gaan.
Dit moet voor elk van ons vanzelfsprekend zijn, een natuurlijke manier van werken worden, en niet iets dat ons wordt opgelegd door wetten, regels, klanten of andere externe factoren.

Waarop gaan we focussen?

In alle fases van onze bouwprojecten moet veiligheid ten volle geïntegreerd zijn.

Interbuild heeft de volgende belangrijke thema’s geïdentificeerd die we uitgewerkt en geïmplementeerd willen zien: veiligheid in de studiefase, samenwerken met onderaannemers, de Interbuild werf en samenwerken op de werf.

VEILIGHEID IN DE STUDIEFASE
Bij aanbestedingsdossiers moet veiligheid een vast item worden, dat door Interbuild steevast op de agenda gezet wordt bij de bespreking met onze klanten.
Continue interactie tussen de Studiedienst, Uitvoering & Nazorg moet ervoor zorgen dat praktijkervaring meegenomen wordt in nieuwe dossiers.

SAMENWERKEN MET ONDERAANNEMERS
We zullen onze onderaannemers begeleiden om onze veiligheidsstandaarden te begrijpen en te ondersteunen.
Afspraken zullen voor de start van elke samenwerking overlopen worden en de onderaannemers zullen deze afspraken op hun beurt overlopen met hun arbeiders.
We zullen erop toezien dat de afspraken worden opgevolgd.

DE INTERBUILD WERF
We maken afspraken over hoe “De Interbuild Werf” eruit moet zien en hoe deze dient georganiseerd te worden.
Alle werven van Interbuild zullen een uniforme opbouw en gelijkaardig uitzicht hebben.
Alle werven van Interbuild zullen er ordelijk en net bijliggen zodat we onveilige situaties maximaal uitsluiten.

SAMENWERKEN OP DE WERF
We zullen voor aanvang van de werken alle werknemers (inclusief onderaannemers) briefen op een interactieve manier. Niet alleen bij de opstart van de werf, maar ook voor de start van een nieuwe activiteit of bij een verandering.
Directie, hiërarchische lijn en preventiedienst zullen medewerkers op een constructieve manier sturen, coachen en motiveren.
Successen zullen worden gevierd (o.a. meiboomviering, opleveringsfeest, veiligheidsawards,…)