Terug

De Internationale BAM Safety Day

Op 22 oktober 2013 zette de Internationale BAM Safety Day het aspect veiligheid weer extra in de kijker. Op deze dag zaten immers de managers van alle BAM bedrijven met hun werknemers rond de tafel om te discussiëren over het belang van veiligheid. Verbeteringen en aandachtspunten voor de toekomst werden aangekaart . Deze vergaderingen vonden zowel plaats op werven als in de (regionale) kantoren. Bovendien waren eveneens de werknemers van bouwpartners (leveranciers, onderaannemers) van harte welkom.

In het verleden werd er ook al gefocust op het aanslaan van lasten. Dit is en blijft een risicovolle handeling. Om deze zoveel mogelijk te beperken werd er toen beslist om de “riggers” (personen die lasten mogen aanslaan) visueel beter herkenbaar te maken op onze projecten. Er mogen enkel nog lasten gehesen worden wanneer deze door een bevoegd persoon, herkenbaar aan het blauwe fluohesje, zijn aangeslagen.