Terug

Speciale veiligheidsvergadering voor onze partners/onderaannemers.

Op 3 oktober 2012 heeft Interbuild, samen met de andere Belgische BAM-bedrijven, de 2de gezamelijke veiligheidsvergadering voor partners georganiseerd.

De opkomst was een groot succes. De aanwezigen werden opgesplitst per sector, ruwbouw of afwerking om de presentaties zo praktisch en gericht mogelijk te maken.

De behandelde thema’s waren:

  • werken op hoogte, gebracht door een aantal attachés van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • onze High Five campagne met de 5 grootste risico’s
  • bespreking van de arbeidsongevallen van het afgelopen jaar en de daarbij horende preventiemaatregelen
  • de veiligheidsverwachtingen van de Koninklijke BAM groep
  • de veiligheidstool NAPO, beschikbaar voor alle EU-landen: een symbolische animatiefiguur die het belang van veilige en gezonde werkomgevingen op een ludieke manier promoot

Met deze dag proberen wij de veiligheids- communicatie met onze partners en de bijhorende veiligheidscultuur continu te verbeteren.