Terug

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Met een beperkt aantal ongevallen gedurende de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar heeft Interbuild aangetoond dat we voor een lange periode een hoog veiligheidsniveau kunnen aanhouden. Enkele ongevallen in het laatste kwartaal hebben het ons nogmaals duidelijk gemaakt dat de aandacht niet mag verslappen, elke dag opnieuw moet hieraan gewerkt worden. Interbuild heeft bijgevolg extra maatregelen getroffen om de veiligheid continu ‘top-of-mind’ te houden. Uitschieters waren de Worldwide BAM Safety Day en de Veiligheidsdag voor onze arbeiders. De BAM SAA piekte op een score van 77.

In april 2013 kreeg Interbuild voor de eerste maal een externe audit van het gehele zorgsysteem op basis van 4 normen, ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 en VCA**. Deze combi-audit levert het voordeel om alle systemen in de organisatie nog beter op elkaar af te stemmen en de organisatie te versterken.

Voor 2014 heeft Interbuild zichzelf de doelstelling gesteld om een IF lager dan 11 te behalen en een BAM SAA score van minimum 77.