Terug

Veiligheidsaward voor best scorende onderaannemer

Een veilige en gezonde werkomgeving komt alleen tot stand wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. De VGM normen richten zich dus niet alleen tot Interbuild werknemers. Ook de vele onderaannemers waar Interbuild mee samenwerkt dienen deze te respecteren. Daarom besloot Interbuild in 2011 om zijn dagelijkse onderaannemers intensiever en tweemaandelijks te beoordelen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Hier ging een succesvolle proefperiode van een jaar op het project Genève Park aan vooraf. De evaluatie wordt gebaseerd op de kwaliteit van het veiligheids- en gezondheidsplan, de toepassing hiervan, de organisatie van toolboxmeetings en werkplekinspecties, orde & netheid, en de kwaliteit van de gebruikte arbeidsmiddelen. De basis van dit evaluatiesysteem werd ontleend bij ons zusterbedrijf BAM Construct.

Op begin van het jaar werd een eerste project, namelijk WTC3-fase2, volgens het nieuwe evaluatiesysteem succesvol afgerond. De firma Dago kreeg hierbij de hoogste gemiddelde score en mocht tijdens de laatste veiligheidscoördinatievergadering een veiligheidsaward in ontvangst nemen. Projectleider ir. Arch Sara Bernar ligt toe: “Dago heeft bij elke 2-maandelijkse beoordeling een goede score neergezet. Dit was mogelijk dankzij een goede inzet van het werfteam, niet alleen op vlak van veiligheid, maar ook op het vlak van kwaliteit en planning. Vele onderaannemers kunnen hier dan ook een voorbeeld aan nemen.”